• XÂY DỰNG MỚI TTGDTX QUẬN TÂN PHÚ

  • Địa chỉ : TP.HCM
  • Quy mô : CÔNG TRÌNH CẤP III
  • Thời gian : 2009-2010
  • Thông tin dự án

Xây dựng mới Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Quận Tân Phú.

Dự án khác