• XD MỚI TRƯỜNG THCS THOẠI NGỌC HẦU

  • Địa chỉ : TP.HCM
  • Quy mô : CÔNG TRÌNH CẤP III
  • Thời gian : 2010-2011
  • Thông tin dự án

XD Trường THCS Thoại Ngọc Hầu.

Dự án khác