• XD TRỤ SỞ CÔNG AN QUẬN TÂN PHÚ

  • Địa chỉ : TP.HCM
  • Quy mô : CÔNG TRÌNH CẤP II
  • Thời gian : 2013-2014
  • Thông tin dự án

Trụ sở Công An Quận Tân Phú.

Dự án khác